vaevere-vestsjaelland

vaevere-vestsjaelland

Vævere i Vestsjælland

Væverne har fået ny hjemmeside: https://vaevernes-hus.dk/

Generalforsamling 2016

BestyrelsePosted by Kathrine Brandstrup Tue, April 19, 2016 20:50:36
Generalforsamlingen 2016 bød på en del nye tiltag for foreningen. Allerede efter sommeren 2015 havde bestyrelsen omkonstitueret sig således at Irene Wiborg blev ny formand og Hanne Jensen-Holm blev ny kasserer. Disse ændringer fritstillede Gitte Karlshøj og Anette Zilstorff til at kunne blive ansatte i turistprojektet. I forlængelse heraf indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen at ændre i bestyrelsens antal fra 7 til 5 medlemmer og at det blev muligt for bestyrelsesmedlemmer at holde orlov fra bestyrelsen når man er ansat på et projekt i foreningen.  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post50

Møder og workshops forår 2016

Vævernes HusPosted by Kathrine Brandstrup Tue, April 19, 2016 20:39:49
Møder og workshops i Vævernes Hus har i foråret 2016 bestået af følgende:

Netværksmøde søndag d. 24. januar - handlede om Vævefestivalen. Se vedhæftede referat.
Faste medlemsmøder den første onsdag i hver månedet med planlægning af vævninger til Vævefestivalen - herunder er emner som prissætning, fælles mærkater, udstilling, farvesætning, materialer m.m. blevet diskuteret.

Møderne blev afholdt: 6. januar, 3. februar, 2. marts, 6. april.Et møde med aktører fra Åmosen d. 11. november 2015 blev fulgt op af endnu et møde onsdag d. 2. marts kl. 19-21. Her blev arbejdsgruppernes arbejde fremlagt.


  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post49

Møder og workshops

Vævernes HusPosted by Kathrine Brandstrup Sat, January 23, 2016 20:14:39
Projektet Vævernes Hus - udvikling af turistkoncept og etablering af en turistvirksomhed inviterer til en række møder og workshops for medlemmer og samarbejdspartnere.

Datoer og temaer for efteråret 2015:
Netværksmøde 30. august
workshop for medlemmer 20. september
workshop for medlemmer 8. oktober
udstilling om Mette Westergaard på Odsherreds Kunstmuseum 15. oktober til 13. december
workshop for aktører i Åmosen 11. november
workshop for museumsforeninger 17. november
workshop for medlemmer 19. november
workshop for medlemmer 3. december
workshop for medlemmer 5. januar
netværksmøde 24. januar

  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post48

600.000 til turismeprojekt

VæveprojekterPosted by Kathrine Brandstrup Sat, January 23, 2016 20:08:38
Vævere i Vestsjælland har fået 600.000 kr. til at udvikle et turistkoncept og etablere en turistvirksomhed. Projektet inddrager mange samarbejdspartnere og indeholder flere underprojekter. Projektet er støttet af LAG Midt-Nordvestsjælland og Region Sjælland Kulturpuljen.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm


  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post47

Vedtægterne for foreningen

BestyrelsePosted by Kathrine Brandstrup Sun, February 15, 2015 17:19:11


  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post39

Indkaldelse til generalforsamling 2015

BestyrelsePosted by Kathrine Brandstrup Sun, February 15, 2015 17:15:34

Kære Vævere i Vestsjælland


Der indkaldes hermed til foreningens årlige Generalforsamling:

Tirsdag d. 17/2 kl. 19.00

Forsamlingen afholdes hos Karen Andersen, Væveladen, Vollerupvej 70, 4400 Kalundborg.

Foreningens regnskab tilsendes VVs medlemmer inden Generalforsamlingen.

Kun et betalt kontingent for 2015 giver adgang til deltagelse i generalforsamlingen.
VVs Kasserer, Kathrine Brandstrup, modtager kontingentbetaling lige inden start af Generalforsamlingen (kl18.45-19.00)


Kl. 19.00-20.00

Dagorden:

- 1. Valg af dirigent

- 2. Valg af referent

- 3. Valg af stemmetællere

- 4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det foregående år.

- 5. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det foregående år

- 6. Fastsættelse af kontingent

- 7. Indkomne forslag

- 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

1. Karen Andersen er på valg men modtager ikke valg,

2. Irene Wiborg er på valg og modtager valg

- 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

- 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

- 11. Eventuelt
Efter Generalforsamlingen
Kl. 20.15-21.30

Efter Generalforsamlingen vil der være en kort pause (15 minutter),

hvorefter forsamlingen taler om flg. 4 af VVs indsatsområder: 10-15 min til hvert emne:

1. Vævning for børn og unge

2. Nekselø - Vævernes ø

3. Kirkefolderen – en fælles produktions- og salgsplatform

4. Vævernes Hus på Kattrup


Mødet forventes afsluttet kl. 21.30
Vi håber at se så mange medlemmer som muligt.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen

Gitte Karlshøj

Formand
  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post38

Nyhedsbrev nr 1 2015

NyhedsbrevePosted by Kathrine Brandstrup Sun, February 15, 2015 17:13:32


  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post37

Kattrup stormøde

AktiviteterPosted by Kathrine Brandstrup Sun, February 15, 2015 17:07:32
Stormøde på Kattrup Gods - en række samarbejdspartnere indenfor turisme- og kulturområdet var inviteret til en snak om Vævere i Vestsjælland og Vævernes Hus som potentiale for turisme- og kultursamarbejder.


  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post36
« PreviousNext »