vaevere-vestsjaelland

vaevere-vestsjaelland

Vævere i Vestsjælland

Væverne har fået ny hjemmeside: https://vaevernes-hus.dk/

600.000 til turismeprojekt

VæveprojekterPosted by Kathrine Brandstrup Sat, January 23, 2016 20:08:38
Vævere i Vestsjælland har fået 600.000 kr. til at udvikle et turistkoncept og etablere en turistvirksomhed. Projektet inddrager mange samarbejdspartnere og indeholder flere underprojekter. Projektet er støttet af LAG Midt-Nordvestsjælland og Region Sjælland Kulturpuljen.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm


  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post47

Korsriddertapet

VæveprojekterPosted by Anette Zilstorff Tue, May 12, 2015 14:14:22

Så er vores Korsridder tapet færdigt. det blev afleveret ved en stor reception på Kalundborg Museum. Det blev afsløret af vores kulturminister Marianne Jelved. Der er brugt ca. 2.600 timer på at væve tapetet hvilket er incl. planlægning, prøver samt montering.

Link til Kalundborg Museum hjemmeside med beskrivelser

Vores donations brev til Kalundborg Museum

Takkebrev fra Kalundborg Museum

Link til TV Øst fra indvielsen med omtale

Link til TV Kalundborg fra indvielsen  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post43

Registrering af vævninger

VæveprojekterPosted by Kathrine Brandstrup Wed, October 01, 2014 14:00:29

Til medlemmer der har vævninger liggende som de gerne vil have registreret i Vævemarathonet.

Her er næste datoer for registrering af medlemmernes vævninger:

- Lørdag 4/10 kl. 10-15 (registratorer Anette Zillstorff og Gitte Karlshøj)

- Lørsdag 1/11 kl. 10-15 (registratorer Anette Zillstorff og Gitte Karlshøj)

Registreringsadressen er: Enggårdvej 81, 4490 Jerslev (Ubby)

Reservering af tid på de nævnte datoer er en god ide (ligesom hos tandlægen)

Kontakt Gitte Karlshøj på mangalitzaworkshop@gmail.com  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post21

Korsriddertapet

VæveprojekterPosted by Kathrine Brandstrup Wed, October 01, 2014 13:57:59

Vævningen af det 7,2 m lange korsriddertapet er nu godt i gang.

Claus Mulstrup, som har tegnet forlægget og leverede de færdige arbejdstegninger til billedvæverne omkring 1.juli 2014.

Korsriddertapet-gruppen består af 9 vævere:

Elise Nygaard, Hanne Jensen, Garda Topsø, Irene Wiborg, Hanne Madsen, Solvejg Jørgensen, Kirsten Brinkløv, Anette Christensen og Gitte Karlshøj.


Hver væver fremstiller en del af vævningen (0,60 x 0,60 m), og de 12 vævninger syes til sidst sammen til et langt tapet. Væverne regner med, at tapetet vil være færdigt i februar/ det tidlige forår 2015.

Tapetet skal hænge på Kalundborg Museum i en kommende Korsridderudstilling.

Et af forbillederne til det kalundborgensiske korsriddertapet, er det gigantiske broderede Bayeux-tapet, som beretter om Slaget ved Hastings i 1066.

Initiativet til korsriddertapetet er taget af Vævere i Vestsjælland. Kalundborg Museum bliver ejer af tapetet. Tapetet vil være Vævere i Vestsjællands første donation og blive registreret i VVs Vævemaraton med 12 registreringsnumre.  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post20

Tæppe-projekt

VæveprojekterPosted by Kathrine Brandstrup Mon, September 29, 2014 21:38:05

Kalmus-tæppet

Tæppebestillingen, som vævere i Vestsjælland fik i juni 2013, er effektueret og leveret til kunden.

Tæppet blev vævet af VVs 4 medlemmer: Karen Andersen, Anette Zilstorff, Kirsten Larsen og Gitte Karlshøj. Vævningen foregik i Riddersalen på Kalundborg Museum, hvor en stor tæppevæv blev opstillet midlertidigt.


Tæppegarnerne blev leveret fra Hoelfeldt Lund i Norge (Åklegarn og Kunstvevgarn).

20 kg garn medgik til fremstillingen. Udgiften var ca. 20.000 kr.

Væverne arbejdede på tæppet i 8 måneder med 1-2 arbejdsdage pr uge.

Sammenlagt har væverne leveret 800 arbejdstimer.

Kunden som fik tæppet leveret, var meget tilfreds og væverne kunne stolte sætte kr 43.000 ind på foreningens konto (efter at materialerne var betalt)

De 4 tæppevævere har besluttet at fortsætte samarbejdet. Det har nemlig taget tid og flid at opnå de vævefærdigheder som gjorde det muligt at fremstille så stort et tæppe (250 x 345).

Kalmus-tæppet har fået status af VVs første registrerede vævning i vævemaratonnet og har derfor registreringsnummer 1.

  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post18

Korsriddertapetet

VæveprojekterPosted by Kathrine Brandstrup Mon, September 29, 2014 21:26:32

Kalundborgtapetet, et historisk billedtæppe

De seneste års fokus på Kalundborg som Korsridderby, har givet Foreningen »Vævere i Vestsjælland« inspiration til, at yde en særlig indsats: nemlig at væve et 7,2 meter langt billedtæppe, som skal formidle Kalundborgs spændende historie som Korsridderby.

Siden januar 2014, har 12 billedvævere fremstillet teknik-, farve- og kvalitetsprøver som forarbejde til det unikke værk, og Kalundborg Museum har bidraget med uvurderlig historisk sparring og ekspertviden.

Disse tiltag er gjort i tæt samarbejde med kunstneren Claus Mudstrup, der snart er færdig med det kunstneriske forlæg, som væverne skal væve efter.


Miniature fra middelalderen. Et af de mange forbilleder for Kalundborgtapetet.

De historiske begivenheder, der bliver skildret i tolv scenerier, er:

1. Kalundborg som udsejlingssted for korstogene mod Østersøen i perioden 1150 til 1250.

2. Esbern Snare, der byggede borgen og grundlagde Højbyen.

3. Hans datter Ingeborg, der videreførte faderens visioner og byggede den femtårnede kirke

4. Slaget i Estland i 1219 som er det mest kendte slag i Danmarkshistorien, hvor danskerne fik deres nationalflag, Dannebrog.

Et af forbillederne til det kalundborgensiske korsriddertapet, er det gigantiske broderede Bayeux-tapet, som beretter om Slaget ved Hastings i 1066.

Processen er nu så langt fremme, at væverne snarligst kan gå i gang med selve vævearbejdet. Det beregnes, at væverne skal hver især, skal bruge 200 timer på tapetet, så alt i alt vil der medgå omkring 2400 timer til vævearbejdet. Tapetet ventes færdigt januar 2015.

Novo Nordisk´s sponsorpulje har ydet gavmild støtte til Vævere i Vestsjælland til indkøb af vævematerialer. Der er endvidere sendt ansøgninger til Nordea-Fonden og Fonden for Sjællandske Medier, hvorfra der forventes svar i slutningen af juni.

Vævere, kunstner og museumsledelsen præsenterer det spændende projekt med korsriddertæppet på Kalundborg Museum i Højbyen: Torsdag d. 19. juni, kl. 13.00-14.00  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post17

Vævemarathon første 125 vævninger

VæveprojekterPosted by Kathrine Brandstrup Mon, September 29, 2014 21:16:48

Der er nu registreret 125 vævninger i VVs Vævemaraton.

Målet er jo som bekendt at fremstille 1000 vævninger over 5 år.

Husk at orientere jer i VVs retningslinier vedr. vævemaraton.

Man kan også få registreret sine privatejede vævninger.

Hvis vi fortsætte med samme hastighed hvormed vi i øjeblikket registrerer medlemmernes vævninger, bliver det ingen kunst at nå målet.

Vi kan snart med en vis tilbagelænethed begynde at finde på nye discipliner og konkurrancer inden for vævemaratonnet fx

Hvem mon indleverer flest vævning af de 1000/ flest vævninger i 2014?

Vil mændene overhale kvinderne?

Karen Andensen ligger pt på førstepladsen med over 30 registreringer, men Mia Marquard liggende stærkt i hendes hæle.......

Ialt 6 mændlige vævere og 5 kvindelige vævere har leveret vævninger til de første 125registreringer  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post16

Vævemarathon

VæveprojekterPosted by Kathrine Brandstrup Mon, September 29, 2014 21:10:16

Hermed retningslinier for Vævemaratonnet vedr. registrering, nummerering og fotografering

- Alle vævninger fremstillet i Vestsjælland af foreningens medlemmer, både privatejede og foreningsejede vævninger, kan registreres som marathonvævninger

- Foreningsejede vævninger defineres som vævninger fremstillet som foreningens projekter fx korsriddertapetet, hvor foreningens midler/ materialer er anvendt - eller vævninger, der er doneret til foreningen. De foreningsejede vævninger, opdeles i tre grupper: til udstilling, til salg eller til donationer.

- Privatejede vævninger er vævninger, som væverne selv har initieret og financieret.

- Det er i foreningens interesse, at de enkelte vævere får deres privatejede vævninger registreret i Vævemarathonnets register.

- Registrerede vævninger vil blive vist på Foreningens blog/ Vævemarathonnets galleri

- Det er hensigten, at de registrerede vævninger vil blive vist i en trykt katalogudgave med Vævemaratonnets 1000 vævninger

- Foreningen inviterer jævnligt til registreringsmøder, hvor væverne (medlemmer) kan møde op med deres vævninger for at få dem registreret, nummereret og fotograferet. Skema til registrering vil snarligst blive sendt ud til alle medlemmer.

- Ved indlevering til registrering vil der være et "interview" af væveren så alle oplysninger vedr. vævninger bliver ensartede og tydelige.

-

o Første registreringsmøder vil være lørdag den 24/5 og lørdag den 21/6 kl. 10-15 på adressen Enggårdsvej 81, 4490 Jerslev (Gitte Karlshøj).

- Seriefremstillede vævninger registreres som individuelle vævninger (fx vil 10 ens viskestykker få hver deres nummerering (fx nr 45-55). Dog kun medopført i Galleriet med et foto. Seriefremstilling med individuel nummerering godkendes af foreningen, idet dette vil gøre det muligt hurtigere at nå foreningens mål: 1000 vævninger på 5 år

- Ang. kvalitetssikring

o Vævemarathonnets (foto)registratorer tager som udgangspunkt ikke stilling til kvaliteten i indleverede vævninger, som ønskes registreret i væve marathonnet. Registratorerne registrerer, fotograferer og nummererer vævningerne.

o Det er den enkelte vævers opgave selv at vurdere sine vævninger og tage ansvaret for egen håndværks- og designmæssige kvalitet.

o Et forsæt for alle skal være, at vævninger, som skader foreningens omdømme og gode navn, ikke bør registreres i Vævemarathonnet.

o Indleverede vævninger skal være udført uden grove fejl, fremstå færdigmonterede og realistisk set kunne anvendes til det formål som hensigten har været med tekstilet.

o Det vil være god praksis at vævere, som ønsker at indlevere vævninger tll Maratonnets registreringer, rådfører sig før indleveringen med 1-2

o vævekolleger for at opnå en neutral vurdering af emnets kvalitet og egnethed, både håndværksmæssigt og designmæssigt.  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post14