vaevere-vestsjaelland

vaevere-vestsjaelland

Vævere i Vestsjælland

Væverne har fået ny hjemmeside: https://vaevernes-hus.dk/

Generalforsamling 2016

BestyrelsePosted by Kathrine Brandstrup Tue, April 19, 2016 20:50:36
Generalforsamlingen 2016 bød på en del nye tiltag for foreningen. Allerede efter sommeren 2015 havde bestyrelsen omkonstitueret sig således at Irene Wiborg blev ny formand og Hanne Jensen-Holm blev ny kasserer. Disse ændringer fritstillede Gitte Karlshøj og Anette Zilstorff til at kunne blive ansatte i turistprojektet. I forlængelse heraf indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen at ændre i bestyrelsens antal fra 7 til 5 medlemmer og at det blev muligt for bestyrelsesmedlemmer at holde orlov fra bestyrelsen når man er ansat på et projekt i foreningen.  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post50

Vedtægterne for foreningen

BestyrelsePosted by Kathrine Brandstrup Sun, February 15, 2015 17:19:11


  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post39

Indkaldelse til generalforsamling 2015

BestyrelsePosted by Kathrine Brandstrup Sun, February 15, 2015 17:15:34

Kære Vævere i Vestsjælland


Der indkaldes hermed til foreningens årlige Generalforsamling:

Tirsdag d. 17/2 kl. 19.00

Forsamlingen afholdes hos Karen Andersen, Væveladen, Vollerupvej 70, 4400 Kalundborg.

Foreningens regnskab tilsendes VVs medlemmer inden Generalforsamlingen.

Kun et betalt kontingent for 2015 giver adgang til deltagelse i generalforsamlingen.
VVs Kasserer, Kathrine Brandstrup, modtager kontingentbetaling lige inden start af Generalforsamlingen (kl18.45-19.00)


Kl. 19.00-20.00

Dagorden:

- 1. Valg af dirigent

- 2. Valg af referent

- 3. Valg af stemmetællere

- 4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det foregående år.

- 5. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det foregående år

- 6. Fastsættelse af kontingent

- 7. Indkomne forslag

- 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

1. Karen Andersen er på valg men modtager ikke valg,

2. Irene Wiborg er på valg og modtager valg

- 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

- 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

- 11. Eventuelt
Efter Generalforsamlingen
Kl. 20.15-21.30

Efter Generalforsamlingen vil der være en kort pause (15 minutter),

hvorefter forsamlingen taler om flg. 4 af VVs indsatsområder: 10-15 min til hvert emne:

1. Vævning for børn og unge

2. Nekselø - Vævernes ø

3. Kirkefolderen – en fælles produktions- og salgsplatform

4. Vævernes Hus på Kattrup


Mødet forventes afsluttet kl. 21.30
Vi håber at se så mange medlemmer som muligt.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen

Gitte Karlshøj

Formand
  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post38

Generalforsamling 2014

BestyrelsePosted by Kathrine Brandstrup Sun, February 15, 2015 16:45:56

Referat generalforsamling 26/2 2014

23 deltagere – 21 medlemmer og 2 gæster

Deltagere: Esther Haenschke, Karen Andersen, Hanne Wichman, Kirsten Lind Larsen, Elise Nygaard, Hanne Jensen-Holm, Solvejg Jørgensen, Karin Buuk, Ebbe Rønne, Gitte Karlshøj, Irene Wiborg, Sonja Hansen, Kirsten Hansen, Bodil Bergstrøm, Hanne Jensen, Kirsten Brinkløv, Karin Olsen, Marianne Poulsen, Meta Nielsen, Anette Zilstorff, Kathrine Brandstrup

Gæster: musikeren Mogens Jørgensen og tegner Claus Mulstrup

Dagsorden:

1. Valg af dirigent – Irene Wiborg

2. Valg af referent – Kathrine Brandstrup

3. Valg af stemmetællere – Claus Mulstrup

4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det foregående år. Se selvstændigt doc.

5. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det foregående år. Se selvstændigt doc.

6. Fastsættelse af kontingent – for 2015: bestyrelsen foreslog 100 kr. Vedtaget.

7. Indkomne forslag: der er ikke indkommet nogen forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Anette Zilstorff (ønsker genvalg) – Meta var også stillet op for 1 år til bestyrelsen, Hanne Jensen-Holm ville gerne stille op. Anette blev genvalgt, Hanne blev valgt

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen: Meta Nielsen (ønsker ikke genvalg) og Ulla Gerner (genvalg ?): Hanne Jensen-Holm var valgt som suppleant. Meta ønskede alligevel at stille op som suppleant, Kirsten Lind Larsen ønskede også at stille op som suppleant. Meta og Kirsten blev valgt som suppleant.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Karin Buuk er valgt som revisor 1, Linda Becker blev valgt som revisor 2, Solvejg blev valgt som revisorsuppleant.

11. Eventuelt: Garant Tæpper på Stejlhøj i Kalundborg ville gerne have at vævere udstiller deres værker i den nyombyggede forretning mart-april, Knippelstuen i Holbæk vil gerne sætte reklame for foreningen og div. arrangementer op, ligeledes Metas garnbutik i Slagelse. Det blev vist olmerdugspuder frem af Bodil Bergstrøm

  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post33

Medlemskab

BestyrelsePosted by Kathrine Brandstrup Wed, October 01, 2014 14:24:19

Det er fortsat en god ide at være medlem, både af foreningen Vævere i Vestsjælland og foreningen Vestsjællands tekstil- og Vævekreds. Foreningerne supplerer nemlig hinanden med hver vores profil.

Det siger en del om Vestsjællands vævekapacitet, at vi kan mønstre hele 2 foreninger som vel og mærke kan arbejde sammen.

I foreningen VV byder vi på sjove og interessante vævefællesskaber som arrangeres i tæt samarbejde med museer, sociale-, sundheds- og uddannelsesinstitutioner, men også kulturelle sammenhænge hvor vævning er oplagt element og godt bidrag fx korsriddertiltagene i Kalundborg.

Vi sætter også fokus på salg af vævninger og opsøger ny kundegrupper.

Vores initiativer henvender sig til et bredt segment: unge som gamle, kvinder som mænd. Alle skal have muligheden for at lære at væve, men alle skal ikke have samme tilbud.

Medlemskab i VV er sat til kr. 100 – ingen herregård, men til gengæld er der meget godt fællesskab og flere målrettede projekter at deltage i.

Med hilsen til de af jer som endnu ikke er medlemmer:

Indmeldelse i VV sker ved indbetaling af 100 kr. på følgende konto: reg. 0516 konto 335252.  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post27

logo

BestyrelsePosted by Kathrine Brandstrup Mon, September 29, 2014 21:39:20
Foreningens logo


  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post19

Generalforsamling 2014

BestyrelsePosted by Kathrine Brandstrup Mon, September 29, 2014 20:59:25

Indkaldelse til Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Vævere i Vestsjælland:

0nsdag 26/2 kl. 19.00

Generalforsamlingen finder sted på flg adresse:

Hvidebæk Rådhus, Ubby Hovedgade, Ubby, 4490 Jerslev

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det foregående år.

5. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det foregående år

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer : Anette Zilstorff (ønsker genvalg)

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen: Meta Nielsen (ønsker ikke genvalg) og Ulla Gerner ( genvalg ?)

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

Stemmeret forudsætter, at man har betalt sit kontingent for 2014.

Dette kan gøres, som senest mulighed, umiddelbart før start af generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil de fremmødte medlemmer blive budt på et let traktement og et skønt musikalsk indslag.

Musikeren Mogens Jørgensen vil underholde på sit meget renæsance/ barok instument Viola Da Gambei i ca. 20 minutter  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post11

Bestyrelse 2014

BestyrelsePosted by Anette Zilstorff Mon, September 29, 2014 20:14:18

Formand: Gitte Karlshøj, Jerslev, 22 75 65 07, mangalitzaworkshop@gmail.com

Næstformand: Irene Wiborg, Kalundborg

Kasserer: Kathrine Brandstrup, Jerslev, 29 42 19 39, kasserer@vaevere-vestsjaelland.dk

Sekretær: Anette Zilstorff, Eskebjerg

Alm. medlem: Elizabeth Pien, Jerslev

Alm. medlem: Karen Andersen, Kalundborg

Alm. medlem: Hanne Jensen-Holm, Eskebjerg Meta Nielsen, Slagelse

Suppleant: Meta Nielsen, Slagelse

Suppleant: Kirsten Lind Larsen, Kalundborg  • Comments(0)//www.vaevere-vestsjaelland.dk/#post8
Next »